Lütfen bekleyiniz...

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (3) Ankara Barosu Dergisi (19) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (37) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (13) Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul (3) Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi (1) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (7) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (1) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (12) Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (2) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (13) Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi (1) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (14) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (7) Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi (1) Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (8) İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (3) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (4) İstanbul İktisat Dergisi (23) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (5) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2) Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi (3) Legal Hukuk Dergisi (20) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (4) Legal Mali Hukuk Dergisi (208) Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi (3) Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (29) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (12) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (1) Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi (1) Mülkiye Dergisi (1) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (5) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1) Sosyal Bilimler Dergisi (3) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (7) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (3) Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (1)

Yazar

Tarih

Yıl

Türk Hukukunda “Tacir ve Esnaf” Ayrımı

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AKBULAKYıl 2020
Türk Hukukunda “Tacir ve Esnaf” Ayrımı* Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz AKBULAK Yayın Tarihi: 02.09.2020   “30 Ağustos Zaferi’nin 98’inci Yılına”   1. Tacir Kavramı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun [TTK] 11’inci maddesine g...
Türk Hukuku Ticaret Kanunu Türk Ticaret Kanunu Esnaf Tacir Ticari İşletme Esnaf İşletmesi Sanatkar Sanayici

Avukatlar İçin Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması

Legal BlogAv. Filiz SaraçYıl 2020
Avukatlar İçin Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Yazar Adı: Av. Filiz Saraç Yayın Tarihi: 08.06.2020 / 1. Serbest Meslek Makbuzu (SMM), elektronik serbest makbuzu (e-SMM) nedir? SMM, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Serbest Meslek Makbuzl...
Avukat Serbest Meslek Makbuzu SMM E-SMM Zorunlu E-SMM Mali Mühür

Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler

Legal BlogProf. Dr. Hakan Pekcanıtez, Dr. Öğr. Üye. Evrim ErişirYıl 2020
Koronavirüs (Covid-19) Salgınına Karşı Alınan, Medenî Usûl ve İcra-İflâs Hukukunu İlgilendiren Önlemler Yazar Adı: Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez Yazar Adı: Dr. Öğr. Üye. Evrim Erişir Yayın Tarihi: 03.06.2020 Giriş Ülkemiz tarihinde sayısız felak...
Korona Virüs Corona Virüs Covid 19 Medeni Usul İcra İflas Sürelerin Durması Sürelerin İşlemeye Başlaması Takiplerin Durması Duruşmaların Ertelenmesi İhtiyati Haciz Tasarrufun İptali Konkordato Yeni İcra Takipleri Alternatif Uyuşmazlık Çözümleri Tahkim Haciz İhbarnameleri Maaş Haczi

Vergiler ve Coronavirus

Legal BlogProf. Dr. Hakan ÜzeltürkYıl 2020
Vergiler ve Coronavirus Yazar Adı: Prof. Dr. Hakan Üzeltürk Yayın Tarihi: 13.04.2020 Coronavirus sonrası diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de çeşitli düzenlemeler getirilerek vergi ödeme problemine tedbir alınmaya çalışılmıştır. Bunlar aşağ...
Covid-19 Coronavirus Vergiler Yıllık Gelir Vergisi KDV Erteleme Süre Muhtasar Beyanname

Vergi Denetim Algısına Sahip Vergi Mükelleflerinin Vergi Adaleti Ve Vergi Affı Uygulamalarına Bakışı

MakaleTuğba AKYÜZ DALKIRANOptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2019, Cilt 6, Sayı 1
109 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2019, 6(1), 109-132 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2019, 6(1), 109-132 Vergi Denetim Algısına Sahip Vergi Mükelleflerinin Vergi Adaleti ve Vergi Affı Uygulamalarına Bakışı...

İham İçtihadında Vergi Cezalarında ‘ne Bis In Idem’

MakaleBarış BAHÇECİAnkara Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 67, Sayı 2
İHAM İÇTİHADINDA VERGİ CEZALARINDA ‘NE BİS IN IDEM’ The Application of ‘Ne Bis in Idem’ Rule in Tax Penalties under ECtHR’s Jurisprudence Barış BAHÇECİ * ÖZ İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’ne (İHAS/Sözleşme) ek 7. ...

Vergi Suçlarının Türkiye’de Adli Görünümü

MakaleMelike Rana DAYIOĞLU, Cem Barlas ARSLANKırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt 8, Sayı 1
Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KÜSBD) Cilt 8, Sayı 1, Ocak 2018, Sayfa 51-70 Kırıkkale University Journal of Social Sciences (KUJSS) Volume 8, No 1, January 2018, Pages 51-70 VERGİ SUÇLARININ TÜRKİYE’DE ADLİ GÖRÜNÜMÜ Abdullah ÖMER...

Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Kapsamında Muhasebe Eğitiminin Türkiye’deki Akademisyenler Ve Muhasebe Meslek Mensupları Açısından İncelenmesi

MakaleSelim CENGİZ, Zafer ANADOLUOptimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri DergisiYıl 2018, Cilt 5, Sayı 2
179 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2018, 5(2), 179-192 Optimum Journal of Economics and Management Sciences, 2018, 5(2), 179-192 Uluslararası Muhasebe Eğitimi Standartları Kapsamında Muhasebe Eğitiminin Türkiye’deki Akademisyenle...

Engellilik Oranı %90’ın Altında Bulunan Özür Durumlarında Taşıt Alımlarının Vergisel Analizi

MakaleMehmet Emrah BiniciRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiYıl 2018, Cilt 4, Sayı 7
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Recep Tayyip Erdogan Universtiy Journal of Social Sciences (2018) 7: 67-82 Hakemli Araştırma Makalesi | Peer-reviewed Research Article Başvuru|Submission Kabul|Accept Yayın|Publish 27.03....

Osmanlı Devletinde Meydana Gelen Vergi İsyanları

MakaleHamit ÇetinHukuk ve İktisat Araştırmaları DergisiYıl 2018, Cilt 10, Sayı 1
HUKUK VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt 10, Sayı 1, 2018, ISSN: 2146-0817 (Online) 18 OSMANLI DEVLETİNDE MEYDANA GELEN VERGİ İSYANLARI Hamit Çetin Süleyman Demirel Üniversitesi Arş. Gör. hamitcetin@sdu.edu.tr Özet Devletin e...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 49 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor