Lütfen bekleyiniz...

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

2022 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %122,93 Olarak Tespit Edildi

Haber Tarihi: 24.11.2022

* Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 542), 24/11/2022 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

* Tebliğ ile,

- Vergi, ceza, harç, tarife ve benzeri kalemlere ilişkin maktu tutarlardaki yıllık artışlarda referans olarak kullanılacak yeniden değerleme oranı belli olmuştur. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılına ait yeniden değerleme oranını %122.93 olarak belirlemiştir.

* Mezkûr Tebliğ’e aşağıda yer verilmiştir;

 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 542)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2022 yılı için % 122,93 (yüz yirmi iki virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan Tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.