Lütfen bekleyiniz...

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

 Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olmayanlar 

 

Noterler

 

Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler

 

2021 Yılı Satış ve Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler

 

Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı

421.000 TL

 

II. Sınıf Tacirlerden Alım – Satım veya İmalat Faaliyetlerinde Bulunanlardan Satışları Tutarı

605.000 TL

 

II. Sınıf Tacirlerden Alım – Satım veya İmalat Dışındaki İşlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı

305.000 TL

 

 Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı

605.000 TL

 

 

Noterler

Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler

2020 Yılı Satış ve Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler

Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlar İçin

309.000 TL

II. Sınıf Tacirlerden Alım – Satım veya İmalat Faaliyetlerinde Bulunanlar İçin

444.000 TL

II. Sınıf Tacirlerden Alım – Satım veya İmalat Dışındaki İlerle Uğraşanlar İçin

224.000 TL

 Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçiler İçin

444.000 TL

 

Noterler

 

Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler

 

2019 Yılı Satış ve Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler

 

Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlar İçin

283.000 TL

 

II. Sınıf Tacirlerden Alım – Satım veya İmalat Faaliyetlerinde Bulunanlar İçin

407.000 TL

 

II. Sınıf Tacirlerden Alım – Satım veya İmalat Dışındaki İlerle Uğraşanlar İçin

205.000 TL

 

 Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçiler İçin

407.000 TL

 

 

 

Noterler

 

Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler

 

2018 Yılı Satış ve Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler

 

Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı

231.000 TL

 

II. Sınıf Tacirlerden Alım – Satım veya İmalat Faaliyetlerinde Bulunanlardan Satışları Tutarı

332.000 TL

 

II. Sınıf Tacirlerden Alım – Satım veya İmalat Dışındaki İlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı

167.000 TL

 

 Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı

332.000 TL

 

 (2018 Yılı)

Noterler

Özel Kanunlarına Göre Kurulan Kooperatifler ile Bunların Oluşturdukları Birlikler

2017 Yılı Satış ve Hasılatları Aşağıda Belirtilen Tutarları Aşmayan Mükellefler

Serbest Meslek Faaliyetinde Bulunanlardan Hasılat Tutarı

187.000

II. Sınıf Tacirlerden Alım – Satım veya İmalat Faaliyetlerinde Bulunanlardan Satışları Tutarı

268.000

II. Sınıf Tacirlerden Alım – Satım veya İmalat Dışındaki İlerle Uğraşanlardan Hasılat Tutarı

135.000

 Zirai Kazancı İşletme Hesabı Esasına Göre Belirlenen Çiftçilerden Hasılat Tutarı

268.000