Lütfen bekleyiniz...

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Konaklama Vergisinin Uygulama Tarihi 1/1/2021’e Ertelendi

Haber Tarihi: 27.03.2020

* 25/3/2020 tarihli ve 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 51 nci maddesiyle, konaklama vergisinin 1/4/2020 olan yürürlük tarihi, 1/1/2021 şeklinde değiştirilmiştir.

* Mezkûr Kanun maddesi’ne aşağıda yer verilmiştir;

MADDE 51 – 5/12/2019 tarihli ve 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “1/4/2020” ibaresi “1/1/2021” şeklinde değiştirilmiştir.