Lütfen bekleyiniz...

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi 

                 2022 Yılı            

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 
İntikallerde

İvazsız 
İntikallerde*

İlk                           500.000 TL için

1

10

Sonra gelen             1.200.000 TL için

3

15

Sonra gelen             2.500.000 TL için

5

20

Sonra gelen             4.900.000 TL için

7

25

Matrahın                 9.100.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

2022 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 455.635 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 911.830 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 10.491 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 10.491 TL, olarak dikkate alınacaktır.

                   2021 Yılı 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 
İntikallerde

İvazsız 
İntikallerde*

İlk                           380.000 TL için

1

10

Sonra gelen             900.000 TL için

3

15

Sonra gelen          1.900.000 TL için

5

20

Sonra gelen          3.600.000 TL için

7

25

Matrahın            6.780.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

2021 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 334.534 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 669.479 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.703 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.703 TL, olarak dikkate alınacaktır.

                                  2020 Yılı 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 
İntikallerde

İvazsız 
İntikallerde*

İlk                           350.000 TL için

1

10

Sonra gelen             850.000 TL için

3

15

Sonra gelen          1.800.000 TL için

5

20

Sonra gelen          3.300.000 TL için

7

25

Matrahın            6.300.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

2020 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306.603 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 613.582 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 7.060 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 7.060 TL, olarak dikkate alınacaktır. 

                                                                        2019 Yılı 

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 
İntikallerde

İvazsız 
İntikallerde*

İlk                           290.000 TL için

1

10

Sonra gelen             700.000 TL için

3

15

Sonra gelen          1.500.000 TL için

5

20

Sonra gelen          2.700.000 TL için

7

25

Matrahın            5.190.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

 2019 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 250.125 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 500.557 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 5.760 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 5.760 TL, olarak dikkate alınacaktır. 

 2018 Yılı

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 
İntikallerde

İvazsız 
İntikallerde*

İlk                           240.000 TL için

1

10

Sonra gelen             570.000 TL için

3

15

Sonra gelen          1.270.000 TL için

5

20

Sonra gelen          2.200.000 TL için

7

25

Matrahın            4.2800.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30 

 

2018 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 202.154 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 404.556 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.656 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4.656 TL, olarak dikkate alınacaktır.

 

 

2017 Yılı

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 
İntikallerde

İvazsız İntikallerde*

İlk                            210.000 TL için

1

10

Sonra gelen             500.000 TL için

3

15

Sonra gelen          1.110.000 TL için

5

20

Sonra gelen          2.000.000 TL için

7

25

Matrahın              3.820.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

2017 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR

- Evlatlıklar dâhil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 176.600 TL (füruğ bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinde 353.417 TL),

- İvazsız suretle meydana gelen intikallerde 4.068 TL,

- Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 14/3/2007 tarihli ve 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde 4.068 TL,

olarak dikkate alınacaktır. 

2016 Yılı 

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 
İntikallerde

İvazsız 
İntikallerde*

İlk                           210.000 TL için

1

10

Sonra gelen             500.000 TL için

3

15

Sonra gelen          1.110.000 TL için

5

20

Sonra gelen          2.000.000 TL için

7

25

Matrahın            3.820.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

2016 YILINDA VERASET VE İNTİKAL VERGİSİNDEN İSTİSNA TUTARLAR 

•   Evlatlıklar dahil, füru ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinden 170.086 TL’si, füru bulunmaması halinde eşe isabet eden miras hissesinin 340.381 TL’si,

•   İvazsız (yani hibe, hediye, çekiliş vs. yoluyla) intikallerde 3.918 TL’si,

•   veraset ve intikal vergisinden istisnadır.

(*) Bir şahsa ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.