Lütfen bekleyiniz...

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Literatür

Yayın

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (3) Al Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi (1) Ankara Barosu Dergisi (25) Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (36) Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi (13) Annales de la Faculté de Droit d’Istanbul (3) Aydın İktisat Fakültesi Dergisi (2) Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi (1) Başkent Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Dergisi (1) Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (7) Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (3) Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (13) Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi (2) Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (15) Ekonometri ve İstatistik e-Dergisi (1) Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (14) Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi (7) Hukuk ve Adalet, Eleştirel Hukuk Dergisi (1) Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi (8) İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi (3) İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (6) İstanbul İktisat Dergisi (23) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası (5) Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2) Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi (3) Legal Hukuk Dergisi (25) Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi (4) Legal Mali Hukuk Dergisi (334) Legal Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Dergisi (3) Maliye Araştırma Merkezi Konferansları (29) Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi (11) Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni (1) Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi (1) Mülkiye Dergisi (1) Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi (7) Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (1) Sosyal Bilimler Dergisi (3) Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi (8) Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi (3) Uluslararası Yönetim ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (1) Uygulamalı Sosyal Bilimler Dergisi (1)

Yazar

Tarih

Yıl

Avrupa Birliği’nde “Vergi Adaleti” Sorunu

Legal BlogYavuz Akbulak-SPK BaşuzmanıYıl 2022
Avrupa Birliği’nde “Vergi Adaleti” Sorunu( Yazar Adı: Yavuz Akbulak-SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 05.12.2022  “Vergi adaleti” (tax fairness), 2008 tarihli finansal krizinden bu yana Avrupa Birliği (AB) politika çevrelerinde kalıcı bir tema olmuştur. Z...
Avrupa Birliği Vergi Adaleti

Fiyat İstikrarı Komitesi

Legal BlogYavuz Akbulak-SPK BaşuzmanıYıl 2022
Fiyat İstikrarı Komitesi( Yazar Adı: Yavuz Akbulak-SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 28.11.2022 Etiker: Finansal İstikrar  Bilindiği üzere, 16.11.2022 tarihli ve 7421 sayılı “Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 09....
Fiyat İstikrarı Vergi Usul Hukuku

Mali Kısıtlama Enflasyonla Mücadeleye Nasıl Yardımcı Olabilir?

Legal BlogYavuz Akbulak-SPK BaşuzmanıYıl 2022
Mali Kısıtlama Enflasyonla Mücadeleye Nasıl Yardımcı Olabilir?( Yazar Adı: Yavuz Akbulak-SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 22.11.2022  İnsanların ve firmaların pandemik sokağa çıkma kısıtlamalarından sağ çıkmalarına ve ekonomik toparlanmayı desteklemeleri...
Mali Kısıtlama Enflasyon Enflasyonla Mücadele

Firmalar Eyalet Yardımları Karşılığında Vaat Ettikleri İşleri Ne Zaman Yerine Getirirler?

Legal BlogYavuz Akbulak-SPK BaşuzmanıYıl 2022
Firmalar Eyalet Yardımları Karşılığında Vaat Ettikleri İşleri Ne Zaman Yerine Getirirler? (** Yazar Adı: Yavuz Akbulak-SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 14.11.2022  Amerika Birleşik Devletleri’ndeki (ABD) eyalet hükümetleri, şirketlere eyalet sınırları iç...
ABD Amerika Birleşik Devletleri Nakit Hibeler Sübvansiyon Vergi İndirimi

Bir İşlemin Temel Amacı Nedir?

Legal BlogYavuz Akbulak-SPK BaşuzmanıYıl 2022
Bir İşlemin Temel Amacı Nedir? (** Yazar Adı: Yavuz Akbulak-SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 03.11.2022  “En sağlam zincir, en çürük halkası kadar sağlamdır.” Anonim Söz 1. Giriş BEPS PPT’nin (Base Erosion and Profit Shifting Principal Purpose Test/Verg...
BEPS PPT Birleşik Krallık İngiltere Münhasır Vergilendirme Vergi Matrahı

Arjantin ve Japonya Arasındaki Çifte Vergilendirme Anlaşması Kapsamında Teknik Yardımların Vergilendirilmemesi: ‘En Çok Kayırılan Ülke Kuralı’nın Kademeli Aktivasyonu

Legal BlogYavuz Akbulak-SPK BaşuzmanıYıl 2022
Arjantin ve Japonya Arasındaki Çifte Vergilendirme Anlaşması Kapsamında Teknik Yardımların Vergilendirilmemesi: ‘En Çok Kayırılan Ülke Kuralı’nın Kademeli Aktivasyonu(** Yazar Adı: Yavuz Akbulak-SPK Başuzmanı Yayın Tarihi: 02.11.2022  “Acının suları...
Arjantin Japonya Çifte Vergilendirme Anlaşması Teknik Yardımların Vergilendirilmesi En Çok Kayırılan Ülke

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2023 Yılı Gerçek Kişi Vergi Destekleri

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Amerika Birleşik Devletleri’nde 2023 Yılı Gerçek Kişi Vergi Destekleri( Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 26.10.2022  1. Giriş Amerika Birleşik Devletleri (ABD) İç Gelir İdaresi (IRS), yıllık temelde, ‘vergi destekleri ilerlemesi’...
ABD Amerika Birleşik Devletleri Gerçek Kişi Vergi Destekleri Amerikan İç Gelir İdaresi

‘Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Envanter Yöntemi’ne İlişkin Amerikan Vergileme Rejimindeki Gelişmeler**

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
‘Son Giren İlk Çıkar (LIFO) Envanter Yöntemi’ne İlişkin Amerikan Vergileme Rejimindeki Gelişmeler*** Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi:19.10.2022   “Bardaktan boşanırcasına bir yağmur sahilde Bardaktan boşanmasına ramak kalmı...
Son Giren İlk Çıkar LIFO Envanter Amerika Vergileme Rejimi

Amerikan Mali Suçlar Yürütme Ağı’nın Yeni ‘Gerçek Faydalanıcı’ Kurallarına Genel Bir Bakış

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Amerikan Mali Suçlar Yürütme Ağı’nın Yeni ‘Gerçek Faydalanıcı’ Kurallarına Genel Bir Bakış* Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 19.10.2022 “(…) Ezel meclisinde divan kurmuşlar Çamurumu çile ile karmışlar Yazıp çizip ak alnıma...
Amerikan Mali Suçlar Yürütme Ağı Gerçek Faydalanıcı

Kanada Vergi Hukukuna Göre “Sermaye Unsuru Gayrimenkullerin Stok Değere (Ya Da Tam Tersi) Dönüşümü”nün Yarattığı Sorunlar

Legal BlogSPK Başuzmanı Yavuz AkbulakYıl 2022
Kanada Vergi Hukukuna Göre “Sermaye Unsuru Gayrimenkullerin Stok Değere (Ya Da Tam Tersi) Dönüşümü”nün Yarattığı Sorunlar*** Yazar Adı: SPK Başuzmanı Yavuz Akbulak Yayın Tarihi: 19.10.2022 “(…) Büyük gemiler de yok artık bayım Büyük yelkenler ...
Kanada Vergi Hukuku Sermaye Gayrimenkullerin Stok Değeri
Sayfada 10 Kayıt Toplam 69 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor