Lütfen bekleyiniz...

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 11.08.2020 Pişmanlık ve İhtirazi Kayıtla Verilen Beyanname Üzerinden Yapılan Vergi Tahakkukuna Karşı Açılan Davanın Reddedilmesi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmemiştir
2 05.08.2020 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 519) Resmi Gazete'de Yayımlandı
3 04.08.2020 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 4 Ağustos 2020
4 07.07.2020 7143 Sayılı Yapılandırma Kanunu 12. Taksit Ödeme Dönemi Devam Ediyor
5 26.06.2020 7247 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
6 15.06.2020 Haftanın Kararı (15.06.2020)
7 02.06.2020 Mücbir Sebep Hali Kapsamındaki 65 Yaş ve Üstünde Olan Bazı Mükellefler Tarafından Sokağa Çıkma Kısıtlamasının Kaldırılmasına Bağlı Olarak Yerine Getirilmesi Gereken Beyan ve Ödeme Yükümlülüğüne İlişkin Duyuru Yayınlandı
8 13.05.2020 2020 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
9 21.04.2020 30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Oluşturulması ve İmzalanması Gereken E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile 2020/Ocak-Şubat-Mart Dönemine İlişkin Olarak, Defter-Beyan Sistemine Yapılması Gereken Kayıt Süresi Uzatıldı
10 20.04.2020 30 Nisan 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Hesap Dönemine Ait Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
11 31.03.2020 518 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında Mücbir Sebep Durum Sorgusu İnteraktif Vergi Dairesinden Yapılabilmektedir
12 27.03.2020 Konaklama Vergisinin Uygulama Tarihi 1/1/2021’e Ertelendi
13 25.03.2020 Gelir İdaresi Başkanlığı Tarafından Yeni Korona Virüs Hastalığı (Kovid-19) ile Etkin Mücadele Kapsamında Bazı Tedbirler Alındı
14 25.03.2020 Koronavirüs Salgınından ve Bu Kapsamda Alınan Tedbirlerden Doğrudan Etkilenen Mükelleflerin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalanmasına İlişkin Tebliğ Yayınlandı
15 24.03.2020 Dijital Hizmet Vergisi Uygulama Genel Tebliği Yayımlandı
16 24.03.2020 Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve e-Defterlerin/e-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı
17 20.03.2020 31 Mart 2020 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2019 Takvim Yılına Ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı
18 20.02.2020 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 517) Yayınlandı
19 23.12.2019 2019 Yılı Yeniden Değerlendirme Oranı Belirlendi
20 09.12.2019 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Yayınlandı
21 26.11.2019 Anayasa Mahkemesi, Elektronik Tebligatın, Muhatabın Elektronik Adresine Ulaştığı Tarihi İzleyen Beşinci Günün Sonunda Yapılmış Sayılacağı Kuralının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna İlişkin İtirazın Reddine Karar Verdi
22 16.05.2019 İdari ve Adli Süreç Sonucunda Verilen Cezalar, Aynı Fiil Nedeniyle Yeniden Yargılanmama veya Cezalandırmama İlkesini İhlal Etmemiştir
23 04.04.2019 İhtirazi (Çekinceli) Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannameleriyle İlgili Açılan Vergi Davalarının Esastan İncelenmeden Reddi Nedeniyle Mülkiyet Hakkı İhlal Edilmiştir
24 03.12.2018 Vergi, Harç ve Cezalardaki Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
25 23.11.2018 7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 9. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 30 Kasım
Sayfada 25 Kayıt Toplam 3 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor