Lütfen bekleyiniz...

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 28.11.2022 7421 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
2 24.11.2022 2022 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı %122,93 Olarak Tespit Edildi
3 17.11.2022 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2022/6, K: 2022/10) Yayınlandı
4 12.11.2022 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2021/6, K: 2022/2) Yayınlandı
5 01.10.2022 2022 Yılı 3. Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Belirlendi
6 23.06.2022 7411 sayılı Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
7 08.06.2022 Haftanın Kararı (08.06.2022)
8 01.06.2022 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süreleri 3 Haziran 2022 Gün Sonuna Kadar Uzatıldı
9 25.05.2022 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (b) Bendi ile Geçici 1 inci Maddesi Uyarınca, Tebliğ ile Getirilen Yükümlülükler Kapsamında Verilmesi Gereken Teminatların Verilme Süresi, 30 Haziran 2022 Gününe Kadar Uzatılmıştır
10 14.05.2022 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı
11 15.04.2022 7394 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
12 09.03.2022 Anayasa Mahkemesi, Kaçakçılık Suçu ve Vergi Kabahatlerine Dair Yargılamada Diğerini Etkileyebilecek Unsurların Dikkate Alınmasını Sağlayacak Güvencelere Engel Olan Kuralın İptaline Karar Verdi
13 29.01.2022 7352 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
14 26.01.2022 7256 Sayılı Yapılandırma Kanunu 7. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Ocak 2022
15 01.12.2021 Anayasa Mahkemesi, Yerleşim Yeri Adresine Tebliğ Usulünü Düzenleyen Kuralların Anayasa’ya Aykırı Olmadığına Karar Verdi
16 27.11.2021 2021 Yılı İçin Yeniden Değerleme Oranı % 36,20 Olarak Tespit Edildi
17 27.10.2021 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
18 27.08.2021 Vergi Yapılandırması Başvuru ve Ödeme Süresi Uzatıldı
19 09.07.2021 Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri İle “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve E-Defterlerin/E-Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı
20 15.06.2021 Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) Resmi Gazete'de Yayınlandı
21 09.06.2021 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Yayınlandı
22 27.05.2021 Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süreleri Uzatıldı
23 30.04.2021 7318 Sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı
24 25.01.2021 İçişleri Bakanlığınca Alınan Tedbirler Kapsamında Geçici Süreliğine Faaliyetlerine Tamamen Ara Verilmesine/Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulmasına Karar Verilen İşyerlerinin Bulunduğu Sektörlerde Faaliyette Bulunan Mükellefler İtibarıyla Mücbir Sebep Hali İlan Edilmiştir
25 29.12.2020 Bazı Kanun ve Tebliğlerde Yer Alan Maktu Had ve Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin Tebliğler Yayınlandı
Sayfada 25 Kayıt Toplam 4 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor