Lütfen bekleyiniz...

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

16.05.2022 / Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) 14/5/2022 Tarihli ve 31835 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır 14.05.2022 / Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 537) 13.05.2022 / 17 Mayıs 2022 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Sirküler 13.05.2022 / 17 Mayıs 2022 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2022 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Sürelerinin Uzatılması 15.04.2022 / Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 15.04.2022 / 7394 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı 05.04.2022 / 2022 Yılı Birinci Geçici Vergi Döneminde Uygulanacak Yeniden Değerleme Oranına İlişkin Sirküler Yayımlanmıştır 28.03.2022 / Veraseten Küçük Çocuklara İntikal Eden Gayrimenkul İçin Verilecek Beyannamede İktisap Bedelinin %5'inin İndirimi Hakkında Özelge 22.03.2022 / Elektrik Dağıtım Şirketi Tarafından Yapılan Fatura Düzeltmeleri Nedeniyle KDV'nin Hakkında Özelge 21.03.2022 / Değerli Konut Vergisinin Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hakkında Özelge Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>