Lütfen bekleyiniz...

Vergi Usul Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Mevzuattaki Son Değişiklikler

17.07.2024 / Enflasyon Düzeltmesi Uygulaması Hakkında Sirküler 26.06.2024 / Deprem Nedeniyle 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 13 üncü Maddesi Kapsamında Değerlendirilerek Mücbir Sebep İlan Edilen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya İlleri ve Gaziantep İlinin İslahiye ve Nurdağı İlçelerindeki Mükelleflerin, 531 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Süresinin Uzatılması Hakkında Sirküler 26.06.2024 / 531 Sıra No.lu V.U.K. Genel Tebliğinin 7 nci Maddesinin (1) Numaralı Fıkrasının (A) ve (B) Bendi Uyarınca Belirlenen Teminat Verme Sürelerinin Mücbir Sebep İlan Edilen Yerlerde Uzatılması Hakkında Sirküler Yayımlandı 12.06.2024 / Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 435)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 562) 12.06.2024 / Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 562) Resmi Gazete’de Yayımlandı 01.06.2024 / Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığı ile Vergiden Kaçınmaya Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 8606) 27.05.2024 / Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki İşveren ve Sigortalılar İçin 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesi 25.05.2024 / Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 561) 25.05.2024 / Kahramanmaraş İlinde Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Bakanlığımızca Mücbir Sebep Hali İlan Edilen Yerlerdeki Vergi Dairelerine Bağlı Mükellefler İçin 7256 ve 7326 Sayılı Kanunlarda Yer Alan Taksit Ödeme Sürelerinin Yeniden Belirlenmesine Dair Karar 25.05.2024 / Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 561) Resmi Gazete’de Yayımlandı Tüm Mevzuat Değişiklikleri >>